Kunde: Kloge Fødevareindkøb

logo_2_KF lille

Jeg leverede både forarbejde, rådgivning og konsulentbistand i projektet Kloge Fødevareindkøb:

Som konsulent i Madkulturen havde jeg ansvaret for at:

 • Indsamle viden om regionale og kommunale indkøb gennem kontakt til alle landets indkøbsafdelinger
 • Varetage den indledende rådgivningsindsats
 • Afholde juridisk workshop i Den Grønne Indkøbs Uge

Som konsulent i Københavns Madhuset var jeg:

 • Hovedbidragsyder generelt på:
  • Innovation og forandringsprocesser
  • Definitioner og målsætninger
  • Udformning og præsentation
 • Ansvarlig for:
  • “Kvik-guide”
  • Udbudsformer, herunder udbudsdokumenter
  • Grossist- og leverandørudfordringer
  • Markedsforståelse og -dialog
  • Controlling (compliance) og aftaleimplementering
  • Fiskeguide
  • Socialøkonomiske virksomheder
 • Kvalitetsikring af den samlede guide, herunder tilbudslister og sæsonværktøj.