Kantiner – udvikling og udbud

MULD-herbs-salads_023

Bedre kantine eller outsourcing?

Der findes en god kantineløsning, der passer til jeres organisation og jeres behov, og jeg kan hjælpe jer med at finde den.

Sammen fastlægger vi hvilket kvalitetsniveau jeres kantinen bør have og hvilke ydelser I har behov er.

Herefter kan I tage stilling til om I skal udvikle jeres nuværende kantine, outsource eller skifte leverandør.

Der er fordele og ulemper ved alle løsninger og en hel del faldgruber, som det er “interessant” at undgå.

Behovsanalyse – hvad har I brug for:

Det kan være svært at finde ud af hvad kantinen skal tilbyde, for der vil ofte være mange ønsker fra de ansatte, som virker uforenelige med budgetrammen.

En god brugerundersøgelse vil ofte give svar på hvad behovet egentlige er og hvad der er vigtigst for have en god og velfungerende kantine med de rigtige tilbud.

Hertil kommer at I, som organisation, kan have andre målsætninger som skal inkluderes, som:

  • Mødeforplejning og catering ydelser
  • Bæredygtighed og madspild
  • Økologi og lokale varer
  • CSR; inklusion af socialt udsatte, grønne indkøbsstrategier og medarbejder sundhed.

Behovsanalysen samler og vægter disse behov og kommer med forslag til hvad der skal vælges til og fra.

Ressourceanalyse – får I hvad I betaler for:

Som ansvarlig for kantinen skal du kunne vurdere om I får en fornuftig ydelser for jeres penge.

En vurdering af jeres udgiftsniveau inkluderer:

  • Gennemgang af budgetter, bemanding og service
  • Kvalitetsvurdering af kantinens tilbud, både når det gælder gastronomi, sundhed, økologi, madspild og service
  • Fysisk set-up i form af indretning af køkken og kantine
  • Vurdering af arbejdsmiljøet blandt kantines ansatte.

En ressourceanalyser vil altid vise ting og områder der kan forbedres og udvikles, også selv om jeres udgifter hænger fint sammen med det I får.

Udbud – private

Vælger I at udbyde kantinen, vil I have behov for støtte i processen med at designe jeres udbud, vælge hvem I vil have bud eller priser fra, og vurdere de indkomne tilbud.

Jo enklere I gør det, jo flere interessante bud vil I få fra gode leverandører.

Udbud – offentlige

I skal naturligvis overholde udbudsloven, men det vigtigste er at være realistiske og skarpe på hvad I har penge til og behov for.

Det kan være fristende at tage alle behov og krav med i udbuddet, men et kompliceret udbudsmateriale kan skræmme den rigtige tilbudsgiver væk.

Jeg kan hjælpe med at målrette jeres krav og sikre at I vælge den rigtige leverandør.