Fødevareindkøbsaftaler

MULD-herbs-salads_026

Innovation – eller bare en god aftale

Det vigtigste er at have fokus på, at aftalen fremme de kommunale dagsordner, at den er god for køkkenerne, og dermed borgerne og at den er rimelig og attraktiv for leverandørerne og producenterne.

Det kan faktisk lade sig gøre at få alle tre ting med i en fødevareindkøbsaftale.

Der er mange muligheder når I skal udbyde en fødevareindkøbsaftale, og en del faldgrupper, som jeg kan hjælpe med at overskue og holde styr på.

Udbudsdesign og indhold:

Udbudsmaterialet skal kunne tiltrækker de rigtige leverandører, uanset om I har behov for lokale varer fra små producenter, en totalaftale eller en kombination af delaftaler, sortimentsudbud (katalog udbud) eller tilbudslisteudbud (traditionel model).

Jeg giver faglig rådgivning om at vælge det rigtige design og sammesætte krav og udbudsbetingelser.

Dialog med markedet og køkkenerne:

Brug mig til det faglige i udbuddet og til at have dialogen med køkkenerne og leverandørerne.

Det er det, der er det svære. Her I har brug en med drifts-og indkøbserfaring der taler det samme sprog som tilbudsgiverne.

Min tilgang og erfaringer med offentlige fødevareindkøb

De sidste år har jeg arbejdet intensivt med innovation af offentlige udbud, specielt med fokus på mine favoritområder:

  • Forståelsen mellem ordregiver og tilbudsgiver, altså mellem kunde og marked
  • Forenkling af aftalerne
  • Anvendelsen af “bløde” funktionskrav.

Jeg var en af hoved-bidragsyder til Kloge Fødevareindkøbs web-guide til offentlige indkøb og har siddet med den opsøgende indsats til samme projekt, hvor jeg interviewede og mødte mere end 60 offentlige indkøbere.

Jeg kommer med manges års erfaringer i fødevareindkøb og samarbejde med små og store leverandører, og som leverandør af ydelser til det offentlige, herunder afgivelse af tilbud på både simple og komplicerede kontrakter.

Fra egen “krop” kender jeg spændingsfeltet mellem de bureaukratiske og lovgivningsmæssige behov, og den private sektors lyst til, at finde løsning og “komme ud over stepperne”.

Se mere her